TERAPIA AUTYZMU DZIECIĘCEGO

1. PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM
- diagnoza zaburzeń, ustalenie planu terapii,
- terapia indywidualna,
- terapia grupowa,
- terapia zajęciowa,
- terapia logopedyczna,
- fizjoterapia.
 
Wszystkie usługi są finansowane przez NFZ.
 
Szczegółowe informacje i zapisy tel: 24 365 66 55 lub 797 320 576
 
2. ODDZIAŁ DZIENNY DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM
Terapia dla osób z autyzmem dziecięcym odbywa się według ustalonego indywidualnie planu terapii.
Zajęcia odbywają się w dni robocze - codziennie i są finansowane przez NFZ.