Oferuje opiekę psychologiczno - psychoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży doświadczających stresu, kryzysu, trudności emocjonalnych i interpersonalnych, a także borykających się z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju i zaburzeniami zachowania w wieku 3-18 lat oraz dla młodych dorosłych kontynuujących kształcenie do 21 roku życia.

Zapewniamy diagnozę problemu, ustalamy indywidualny plan terapii w oparciu o potrzeby młodego pacjenta. Nieodłączną częścią udzielanej pomocy jest ścisła współpraca zespołu psychoterapeutycznego z osobami z najbliższego otoczenia dziecka. Otaczamy wsparciem psychospołecznym rodzinę, opiekunów, nauczycieli. Pracujemy zarówno indywidualnie jak i grupowo.

Współpracujemy z Placówkami Systemu oświaty zapewniając konsultacje, zajęcia, warsztaty z zakresu ochrony zdrowia psychicznego oraz umiejętności społecznych, zgodnie z potrzebami uczniów, rodziców i pracowników Placówki.

 

Wszystkie usługi są finansowane przez NFZ.

 

Szczegółowe informacje i zapisy tel: 24 365 66 55 lub 797 320 576