PROJEKT pn. TERAPIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO OSÓB Z POWIATU PŁOCKIEGO I GOSTYNIŃSKIEGO

  

CEL PROJEKTU:

Projekt zakłada podjęcie działań służących deinstytucjonalizacji opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

  

PLANOWANE EFEKTY:  

Ø  zwiększenie dostępności opieki psychiatrycznej,

Ø  utworzenie dziennych form opieki,

Ø  kompleksowe wsparcie i działania terapeutyczno – edukacyjne dla pacjentów, rodzin i personelu medycznego.

  

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 737 372,00 PLN

  

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 612 572,00 PLN

 

POBIERZ FORMULARZ REKRUTACYJNY: DOCX lub PDF