Ośrodek Medyczno - Psychologiczny Vide powstał w 2012 roku.
Od początku tworzenia ośrodka, przyświecały nam wartości takie jak szacunek do pacjenta, wrażliwość na jego potrzeby, wiara w jego możliwości. Uważamy, że każdy ma w sobie zarówno potencjał jak i zasoby, by – pomimo trudności – móc zmienić jakość swojego życia na lepsze. A my, psycholodzy, lekarze i terapeuci jedynie w tym mu pomagamy. Stąd nazwa naszego ośrodka – VIDE. Vide oznacza „popatrz”. W tym przypadku – popatrz w siebie, spójrz jak możesz żyć lepiej.

Naszą podstawową zasadą w pracy jest zespołowość, czyli wspólny i spójny sposób rozumienia drugiego człowieka i trudności, z jakimi się boryka. Nasze umiejętności, jak i doświadczenie się uzupełniają; w skład naszego zespołu wchodzą: lekarze psychiatrzy, psycholodzy, psychoterapeuci, specjaliści terapii uzależnień.

Dzięki temu, wszechstronnie rozumiejąc problem każdej z osób, która trafi do nas,  traktujemy ją indywidualnie, jednocześnie konsultując i omawiając w gronie terapeutycznym, jaka pomoc będzie dla niej  najlepsza i najskuteczniejsza.

Obecnie Vide to kompleksowy ośrodek, na który składają się: Poradnia Leczenie  Uzależnień, Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia Od Alkoholu, Poradnia Nerwic, Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień i Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych w Ciućkowie, Poradnia Psychologiczna Dla Dzieci oraz Poradnia Dla Osób z Autyzmem Dziecięcym i Oddział Dzienny Dla Osób z Autyzmem Dziecięcym.

Motorem naszych działań i ideą, która nam przyświecała była potrzeba stworzenia miejsca, w którym osoba doświadczająca trudności emocjonalnych, dostanie kompleksową pomoc-medyczną i psychologiczną.  Naszą metodą pracy jest psychoterapia grupowa.

Uważamy, że to najbardziej skuteczna forma leczenia np. zaburzeń lękowych, lękowo-depresyjnych i uzależnień.  Jest to ponadto metoda pracy nad rozwojem umiejętności psychologicznych, rodzicielskich, partnerskich i rozwojem osobowości.

Działamy zgodnie z ustawą o działalności leczniczej. Jakość naszych usług została potwierdzona certyfikatem ISO 9001 i ISO 14001. Posiadamy rekomendację PARPA - dotyczącą leczenia uzależnień i współuzależnienia. Od 23 czerwca 2017 r. posiadamy uprawnienia do prowadzenie stażu kierunkowego w zakresie leczenia uzależnień w ramach specjalizacji: psychiatria.